Влак до Плевен: разписания, цени и билети

Плевен е град в България, разположен в северната част на страната. Административен център на едноименната област, градът днес е главен икономически, транспортен и туристически център и третият най-голям град в Северна България след Варна и Русе, както и седми по големина в страната като цяло с население от над 100 хиляди души. Градът се намира на 160 км от София, 220 км от Букурещ, 150 км от Русе, 300 км от Варна. Структуроопределящи за града са отраслите нефтопреработване, металообработване, машиностроене, лека и хранително-вкусова промишленост. Плевен е център на богат селскостопански район. Преобладава растениевъдството – трайни насаждения, технически култури, зърнени храни, зеленчуци, а при животновъдството – крави, телета, птици, свине, овце. Градът е и важен лозарски център.
Плевен има запазено културно-историческо наследство. Основни културни обекти са регионалният исторически музей, Плевенската панорама (представяща шестмесечните битки по време на Освободителната война). В Градската градина има много паметници и фонтани. В града също така има и няколко обекта, част от 100-те национални туристически обекта – Мавзолей-параклис „Св. Георги Победоносец“, панорама „Плевенска епопея – 1877 г.“, Регионален исторически музей.
Транспортната инфраструктура е добре развита в града. Автомагистрала „Хемус“ от София до Варна минава на 15 км южно от Плевен. Железопътна гара Плевен е важна част от международната жп линия София – Букурещ – Киев – Москва, както и основно вътрешно направление по линията София – Варна. Трите основни входно-изходни артерии на града – от София, Русе, Ловеч, представляват магистрални отсечки. Градският транспорт е главно тролейбусен. Състои се от 14 тролейбусни линии, обслужвани от руски и чешки нископодови тролейбуси. Има и две вътрешноградски автобусни линии, както и крайградски превози в община Плевен.