Разписание на автобусите България

Официален партньор

София


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус Пловдив - София 9,78 лв. 2 ч. 18 мин. 3 17:00 20:00 132 km
Автобус Варна - София 29,85 лв. 6 ч. 56 мин. 4 16:30 23:00 378 km
Автобус Бургас - София 18,11 лв. 6 ч. 18 мин. 7 15:00 15:00 340 km
Автобус Русе - София 20,20 лв. 5 ч. 59 мин. 11 02:00 16:30 250 km
Автобус Стара Загора - София 14,88 лв. 3 ч. 14 мин. 8 11:45 18:30 192 km

Пловдив


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Пловдив 9,78 лв. 1 ч. 58 мин. 7 16:30 23:30 132 km
Автобус Бургас - Пловдив 14,12 лв. 4 ч. 30 мин. 3 15:00 01:00 227 km
Автобус Стара Загора - Пловдив 7,47 лв. 1 ч. 30 мин. 2 18:30 04:00 80 km
Автобус Сливен - Пловдив 10,50 лв. 2 ч. 52 мин. 2 02:45 17:00 143 km
Автобус Ямбол - Пловдив 31,28 лв. 7 ч. 42 мин. 5 04:15 04:15 149 km

Варна


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Варна 29,85 лв. 6 ч. 42 мин. 9 17:30 23:30 378 km
Автобус Пловдив - Варна 25,43 лв. 6 ч. 30 мин. 1 02:30 09:00 285 km
Автобус Бургас - Варна 12,94 лв. 3 ч. 2 08:15 07:15 87 km
Автобус Стара Загора - Варна 22,45 лв. 5 ч. 40 мин. 1 15:50 15:50 205 km
Автобус Шумен - Варна 8,98 лв. 1 ч. 10 мин. 10 16:15 21:05 81 km
Автобус Русе - Варна 48,86 лв. 8 ч. 1 03:55 03:55 172 km

Бургас


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Бургас 19,60 лв. 6 ч. 2 мин. 7 23:30 23:30 340 km
Автобус Варна - Бургас 12,94 лв. 3 ч. 2 11:00 16:00 87 km
Автобус Пловдив - Бургас 15,31 лв. 4 ч. 18 мин. 4 20:00 20:00 227 km

Русе


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Русе 20,20 лв. 4 ч. 56 мин. 6 10:30 22:00 250 km
Автобус Пловдив - Русе - - - - - 214 km
Автобус Варна - Русе 48,86 лв. 8 ч. 30 мин. 1 17:20 17:20 172 km
Автобус Бургас - Русе 23 лв. 5 ч. 5 мин. 1 06:15 06:15 193 km
Автобус Стара Загора - Русе - - - - - 161 km
Автобус Сливен - Русе - - - - - 133 km
Автобус Добрич - Русе - - - - - 153 km
Автобус Перник - Русе - - - - - 276 km
Автобус Ямбол - Русе - - - - - 159 km
Автобус Хасково - Русе - - - - - 216 km

Стара Загора


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Стара Загора 15,63 лв. 3 ч. 19 мин. 12 13:30 23:30 192 km
Автобус Пловдив - Стара Загора 7,86 лв. 1 ч. 28 мин. 3 12:30 20:00 80 km
Автобус Варна - Стара Загора 22,45 лв. 5 ч. 15 мин. 1 11:00 11:00 205 km
Автобус Бургас - Стара Загора 9,19 лв. 3 ч. 5 мин. 8 06:00 15:00 150 km
Автобус Сливен - Стара Загора 4,30 лв. 1 ч. 20 мин. 5 02:45 17:00 63 km

Сливен


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Сливен 17,56 лв. 4 ч. 39 мин. 5 23:30 23:30 246 km
Автобус Пловдив - Сливен 11,05 лв. 2 ч. 45 мин. 4 01:15 12:30 143 km
Автобус Бургас - Сливен 5,81 лв. 1 ч. 54 мин. 5 01:00 15:00 95 km
Автобус Стара Загора - Сливен 4,50 лв. 1 ч. 16 мин. 3 02:40 16:45 63 km
Автобус Плевен - Сливен 16,98 лв. 4 ч. 45 мин. 1 08:30 08:30 161 km

Добрич


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус Варна - Добрич - - - - - 39 km
Автобус Девня - Добрич - - - - - 44 km
Автобус Белослав - Добрич - - - - - 44 km
Автобус Генерал-Тошево - Добрич - - - - - 22 km
Автобус Суворово - Добрич - - - - - 32 km
Автобус София - Добрич - - - - - 378 km
Автобус Пловдив - Добрич - - - - - 297 km
Автобус Бургас - Добрич - - - - - 122 km
Автобус Русе - Добрич - - - - - 153 km
Автобус Стара Загора - Добрич - - - - - 218 km

Шумен


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Шумен 27,85 лв. 5 ч. 40 мин. 6 23:30 23:30 300 km
Автобус Пловдив - Шумен - - - - - 217 km
Автобус Варна - Шумен 8,96 лв. 1 ч. 9 мин. 9 23:00 23:00 81 km
Автобус Бургас - Шумен - - - - - 96 km
Автобус Русе - Шумен - - - - - 101 km
Автобус Сливен - Шумен 11,47 лв. 3 ч. 15 мин. 2 07:45 07:45 81 km
Автобус Добрич - Шумен - - - - - 81 km
Автобус Перник - Шумен - - - - - 325 km
Автобус Ямбол - Шумен 12,46 лв. 4 ч. 2 07:00 07:00 94 km
Автобус Хасково - Шумен - - - - - 186 km