Разписание на автобусите България

Официален партньор

София


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус Пловдив - София 9,78 лв. 2 ч. 29 мин. 3 13:00 05:30 132 km
Автобус Варна - София 29,73 лв. 6 ч. 59 мин. 5 01:00 18:00 378 km
Автобус Бургас - София 18,03 лв. 6 ч. 18 мин. 13 08:00 15:00 340 km
Автобус Русе - София 20,26 лв. 4 ч. 54 мин. 12 12:00 16:30 250 km
Автобус Стара Загора - София 14,88 лв. 3 ч. 15 мин. 14 11:45 18:30 192 km

Пловдив


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Пловдив 9,78 лв. 1 ч. 55 мин. 6 08:10 23:30 132 km
Автобус Бургас - Пловдив 15,76 лв. 4 ч. 30 мин. 2 01:00 01:00 227 km
Автобус Стара Загора - Пловдив 8,29 лв. 1 ч. 30 мин. 2 04:00 04:00 80 km
Автобус Сливен - Пловдив 11,68 лв. 2 ч. 45 мин. 2 02:45 02:45 143 km
Автобус Ямбол - Пловдив 31,28 лв. 7 ч. 42 мин. 5 04:15 04:15 149 km

Варна


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Варна 29,73 лв. 6 ч. 52 мин. 6 08:30 23:30 378 km
Автобус Пловдив - Варна 25,43 лв. 6 ч. 30 мин. 1 02:30 09:00 285 km
Автобус Бургас - Варна 15,33 лв. 3 ч. 1 07:15 07:15 87 km
Автобус Стара Загора - Варна 22,44 лв. 5 ч. 40 мин. 2 15:50 15:50 205 km
Автобус Шумен - Варна 8,97 лв. 1 ч. 9 мин. 7 01:05 16:15 81 km
Автобус Русе - Варна 48,86 лв. 8 ч. 1 03:55 03:55 172 km

Бургас


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Бургас 18,89 лв. 5 ч. 55 мин. 11 15:00 23:30 340 km
Автобус Пловдив - Бургас 15,76 лв. 4 ч. 12 мин. 5 20:00 20:00 227 km
Автобус Варна - Бургас 13,01 лв. 3 ч. 2 16:00 16:00 87 km
Автобус Стара Загора - Бургас 10,07 лв. 2 ч. 36 мин. 11 21:30 21:30 150 km
Автобус Плевен - Бургас 22,96 лв. 6 ч. 35 мин. 2 08:30 08:30 253 km

Русе


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Русе 20,26 лв. 6 ч. 31 мин. 7 18:30 22:00 250 km
Автобус Плевен - Русе 10,28 лв. 2 ч. 20 мин. 9 17:45 21:05 119 km
Автобус Силистра - Русе 7 лв. 2 ч. 26 мин. 8 01:00 14:30 108 km
Автобус Исперих - Русе 7,57 лв. 1 ч. 43 мин. 5 03:05 12:10 71 km
Автобус Дулово - Русе 9,58 лв. 2 ч. 22 мин. 4 01:30 07:15 95 km
Автобус Варна - Русе 48,86 лв. 8 ч. 30 мин. 1 17:20 17:20 172 km

Стара Загора


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Стара Загора 15,55 лв. 3 ч. 21 мин. 12 15:30 23:30 192 km
Автобус Пловдив - Стара Загора 7,88 лв. 1 ч. 28 мин. 7 01:15 20:00 80 km
Автобус Варна - Стара Загора 22,45 лв. 5 ч. 15 мин. 2 11:00 11:00 205 km
Автобус Бургас - Стара Загора 9,17 лв. 3 ч. 9 мин. 10 11:10 15:00 150 km
Автобус Сливен - Стара Загора 4,30 лв. 1 ч. 21 мин. 9 02:45 17:00 63 km

Плевен


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Плевен 11,97 лв. 2 ч. 40 мин. 13 18:30 18:30 132 km
Автобус Бургас - Плевен 22,96 лв. 6 ч. 35 мин. 2 15:00 15:00 253 km
Автобус Русе - Плевен 10,30 лв. 2 ч. 29 мин. 9 03:45 16:30 119 km
Автобус Сливен - Плевен 17 лв. 4 ч. 45 мин. 2 16:50 16:50 161 km
Автобус Габрово - Плевен 9,99 лв. 2 ч. 15 мин. 2 19:20 19:20 84 km

Сливен


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Сливен 17,56 лв. 4 ч. 33 мин. 7 13:30 23:30 246 km
Автобус Пловдив - Сливен 11,09 лв. 2 ч. 45 мин. 4 01:15 12:30 143 km
Автобус Бургас - Сливен 5,79 лв. 1 ч. 52 мин. 11 01:00 15:00 95 km
Автобус Стара Загора - Сливен 4,50 лв. 1 ч. 16 мин. 6 02:40 16:45 63 km
Автобус Плевен - Сливен 16,96 лв. 4 ч. 45 мин. 2 08:30 08:30 161 km

Шумен


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Автобус София - Шумен 27,85 лв. 5 ч. 41 мин. 7 12:30 23:30 300 km
Автобус Варна - Шумен 8,98 лв. 1 ч. 6 мин. 5 01:00 18:00 81 km
Автобус Сливен - Шумен 11,43 лв. 3 ч. 15 мин. 2 08:45 07:45 81 km
Автобус Ямбол - Шумен 12,46 лв. 4 ч. 2 07:00 07:00 94 km
Автобус Велико Търново - Шумен 11,97 лв. 2 ч. 22 мин. 8 16:00 22:45 107 km