Разписание на влаковете в България

Официален партньор

София


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Влакове Пловдив - София 0,10 лв. 3 ч. 32 мин. 21 05:02 22:00 132 km
Влакове Варна - София 0,30 лв. 9 ч. 16 мин. 33 06:35 02:20 378 km
Влакове Бургас - София 0,26 лв. 8 ч. 5 мин. 23 07:20 01:50 340 km
Влакове Русе - София 0,15 лв. 6 ч. 52 мин. 31 07:50 02:15 250 km
Влакове Стара Загора - София 0,18 лв. 5 ч. 45 мин. 29 03:14 20:27 192 km

Пловдив


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Влакове София - Пловдив 0,06 лв. 3 ч. 14 мин. 28 07:30 01:50 132 km
Влакове Бургас - Пловдив 0,19 лв. 4 ч. 51 мин. 12 07:20 01:50 227 km
Влакове Стара Загора - Пловдив 0,08 лв. 1 ч. 55 мин. 13 03:14 23:36 80 km
Влакове Сливен - Пловдив 0,14 лв. 5 ч. 1 мин. 9 07:00 23:20 143 km
Влакове Ямбол - Пловдив 4,45 лв. 2 ч. 44 мин. 9 02:16 22:42 149 km

Варна


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Влакове София - Варна 0,06 лв. 9 ч. 30 мин. 28 08:25 01:46 378 km
Влакове Пловдив - Варна 0,25 лв. 7 ч. 43 мин. 9 07:10 02:50 285 km
Влакове Бургас - Варна 0,14 лв. 4 ч. 35 мин. 11 09:50 18:30 87 km
Влакове Стара Загора - Варна 0,19 лв. 5 ч. 39 мин. 11 03:35 19:30 205 km
Влакове Шумен - Варна 0,08 лв. 2 ч. 17 мин. 13 06:35 20:00 81 km
Влакове Русе - Варна 0,15 лв. 5 ч. 49 мин. 46 04:29 02:15 172 km

Бургас


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Влакове София - Бургас 0,06 лв. 8 ч. 34 мин. 20 07:53 01:50 340 km
Влакове Пловдив - Бургас 0,16 лв. 4 ч. 52 мин. 14 03:45 19:15 227 km
Влакове Варна - Бургас 0,12 лв. 5 ч. 12 мин. 21 08:50 02:20 87 km
Влакове Стара Загора - Бургас 0,12 лв. 2 ч. 41 мин. 8 05:28 19:12 150 km
Влакове Плевен - Бургас 8,45 лв. 9 ч. 32 мин. 19 03:45 21:24 253 km

Русе


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Влакове София - Русе 0,15 лв. 6 ч. 44 мин. 35 09:10 01:46 250 km
Влакове Плевен - Русе 4,95 лв. 4 ч. 28 мин. 40 08:45 02:17 119 km
Влакове Силистра - Русе 4,70 лв. 4 ч. 56 мин. 9 06:20 21:30 108 km
Влакове Исперих - Русе 3,05 лв. 2 ч. 40 мин. 9 08:44 23:37 71 km
Влакове Дулово - Русе 3,95 лв. 3 ч. 26 мин. 9 07:57 22:54 95 km
Влакове Варна - Русе 0,03 лв. 5 ч. 29 мин. 30 06:35 21:15 172 km

Стара Загора


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Влакове София - Стара Загора 0,16 лв. 5 ч. 50 мин. 21 07:30 01:50 192 km
Влакове Пловдив - Стара Загора 0,08 лв. 1 ч. 56 мин. 13 03:45 02:50 80 km
Влакове Варна - Стара Загора 0,18 лв. 6 ч. 3 мин. 16 06:35 02:20 205 km
Влакове Бургас - Стара Загора 0,12 лв. 2 ч. 48 мин. 14 07:20 01:50 150 km
Влакове Сливен - Стара Загора 2,85 лв. 2 ч. 8 мин. 7 09:04 21:18 63 km

Плевен


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Влакове София - Плевен 0,07 лв. 3 ч. 21 мин. 28 07:20 01:46 132 km
Влакове Бургас - Плевен 9,05 лв. 10 ч. 54 мин. 20 07:20 01:50 253 km
Влакове Русе - Плевен 4,95 лв. 4 ч. 42 мин. 27 07:50 02:15 119 km
Влакове Сливен - Плевен 6,35 лв. 7 ч. 46 мин. 10 03:07 21:18 161 km
Влакове Габрово - Плевен 4,45 лв. 4 ч. 21 мин. 10 07:50 23:20 84 km

Сливен


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Влакове София - Сливен 0,20 лв. 7 ч. 10 мин. 11 07:53 01:25 246 km
Влакове Пловдив - Сливен 1,51 лв. 4 ч. 22 мин. 10 03:45 19:15 143 km
Влакове Бургас - Сливен 0,08 лв. 1 ч. 56 мин. 13 07:10 23:10 95 km
Влакове Стара Загора - Сливен 2,85 лв. 1 ч. 58 мин. 9 09:19 20:56 63 km
Влакове Плевен - Сливен 6 лв. 6 ч. 16 мин. 9 04:58 18:54 161 km

Шумен


Пътувания

Най-добра цена

Продължителност на пътуването

връзки на ден

Първо заминаване

Последно отпътуване

разстояние
Влакове София - Шумен 0,27 лв. 7 ч. 4 мин. 15 09:10 01:46 300 km
Влакове Варна - Шумен 0,08 лв. 2 ч. 22 мин. 21 06:35 00:25 81 km
Влакове Сливен - Шумен 5,65 лв. 5 ч. 20 мин. 7 05:32 18:54 81 km
Влакове Ямбол - Шумен 6,50 лв. 4 ч. 42 мин. 4 04:23 18:42 94 km
Влакове Велико Търново - Шумен 4,45 лв. 2 ч. 41 мин. 5 09:13 22:10 107 km