Влакове в Област Русе: разписания, цени и билети

Официален партньор


Област Русе

Област Русе е една от 28-те области на България с население 235 252 души. Пощенските кодове на населените места в област Русе са от 7000 (за град Русе) до 7199. МПС-кодът ѝ е Р. В съседство е с областите Силистра, Разград, Търговище и Велико Търново, а на север чрез река Дунав с Румъния. Областта обхваща част от земите край Дунав (Бръшлянската низина) и от Дунавската хълмиста равнина. Повърхнината е силно насечена от долинните мрежи на реките. В южната част на равнината са най-северните разклонения на Поповските и Разградските височини. През територията на областта минават ЖП-линиите Горна Оряховица – Русе и Русе – Варна.

Русе е най-големият град в областта. От тук минават 7-ми и 9-ти паневропейски транспортни коридори. Чрез Дунав градът се свързва с десетте дунавски страни, както и със страните по Рейн чрез каналните връзки на Централна и Западна Европа. Тук се намира и единственият мост над реката, свързващ Русе с Гюргево. Пристанище Русе е най-голямото речно пристанище в страната. На 17 км ор града в село Щръклево се намира Летище Русе, което скоро ще функционира и ще бъде използвано за пътнически полети. Русе има добре развит обществен транспорт, включващ 8 тролейбусни и 18 автобусни линии. Градът е основен пътен и железопътен възел в Северна България. ЖП-транспортът датира от 1867 г. В града има няколко железопътни гари – Централна гара Русе, ЖП-гара разпределителна Русе, товарна ЖП-гара Русе, товарна ЖП-гара Русе-Север, товарна ЖП-гара Русе-Запад. Русенската автогара се намира в южната част на града в непосредствена близост до ЖП гарата, което е преимущество в транспортната мрежа. Автогарата представлява цялостен и модерен транспортен комплекс, съобразен изцяло със съвременните изисквания за изграждането на подобен тип обществени учреждения.