Влакове в Област Плевен: разписания, цени и билети


Област Плевен

Област Плевен е една от 28-те области в България и е с население 269 752 души. Пощенските кодове на населените места в област Плевен са от 5800 (за град Плевен) до 5999. МПС-кодът ѝ е ЕН. Областта е в съседство с областите Враца, Ловеч, Велико Търново, а на север чрез река Дунав и с Румъния. По-големи градове тук са Плевен, Червен бряг, Левски, Никопол, Белене. Релефът е предимно равнинен – заема част от Дунавската хълмиста равнина по долините на реките Искър, Вит и Осъм. На север край Дунав са Чернополската и Свищовско-Беленската низина и остров Белене. През областта минават централната ЖП-линия София – Плевен – Варна и клоновете й Червен бряг – Оряхово, Ясен – Сомовит – Черковица, Левски – Свищов (с клон за Белене). Пристанищата на Дунав са Никопол, Сомовит и Байкал.

Плевен е най-големият град в областта. Транспортната инфраструктура е добре развита. Автомагистрала „Хемус“ от София до Варна минава на 15 км южно от Плевен. Железопътна гара Плевен е важна част от международната жп линия София – Букурещ – Киев – Москва, както и основно вътрешно направление по линията София – Варна. Трите основни входно-изходни артерии на града – от София, Русе, Ловеч, представляват магистрални отсечки. Градският транспорт е главно тролейбусен. Състои се от 14 тролейбусни линии, обслужвани от руски и чешки нископодови тролейбуси. Има и две вътрешноградски автобусни линии, както и крайградски превози в община Плевен.

Град Червен бряг е свързан с България и околностите чрез редовен автобусен транспорт. Има автобуси от Плевен, Враца, Луковит, София, Кнежа, Ботевград, Бяла Слатина и други. Той е важен железопътен и шосеен възел като от него тръгва теснолинейната жп линия за Бяла Слатина и Оряхово. Той е център на жп линията София-Горна Оряховица-Варна и Златна Панега.