Пътуване до Горна Оряховица: цени и разписания

Официален партньор

Горна Оряховица е град в област Велико Търново, намиращ се в централната част на Северна България. Населението на града е около 32 хиляди жители. Градът се намира на 7 км североизточно от Велико Търново. Разположен е в северното подножие на Търновската планина.
През града минава паневропейски транспортен коридор IX (свързващ Мала Азия с Източна и Северна Европа през Балканския полуостров). В областната транспортна схема има разписания до 22 селища, а в републиканската – 6 линии, като двата първокласни пътя – София – Варна и Русе – Стара Загора осигуряват връзка на Горна Оряховица с всички точки на страната. Градският транспорт в града се обслужва от “Янтра транспорт” и поддържа 5 градски линии.
Селището е важен железопътен и шосеен възел на линиите за София, Варна, Русе, Габрово, Стара Загора, Златарица.. В близост до града се намира гражданското летище Горна Оряховица. Гара Горна Оряховица е най-голямата жп гара в Северна България. През нея минават важни транспортни коридори и се осъществяват ключови връзки между различни направления в страната. През гара Горна Оряховица минават две главни жп линии: София – Варна и Русе – Стара Загора. От гарата започва второстепенната жп линия до Лясковец (до 2001 г. до Елена). Иначе от гарата има всекидневни бързи, пътнически и експресни направления за редица градове: София, Плевен, Русе, Шумен, Плачковци, Стара Загора. В Горна Оряховица са разположени ключови структури на “Български държавни железници” и “Железопътна инфраструктура”. Главното управление на БДЖ е в нея. Депо Горна Оряховица обслужва рамената до София, Варна, Русе и Стара Загора. Гарата е достъпна за лица с ограничена мобилност. Дължината на жп пътя на територията на Община Г. Оряховица е 28,1 км, а дължината на линията на територията на поделение “Пътнически превози” е 1318. Гара Горна Оряховица Разпределителна има голямо значение в обработката и разпределението на товарните превози. ЖП линиите София – Варна и Русе – Подкова осигуряват връзка на Горна Оряховица с посоките изток-запад и север-юг и поставят града в много благоприятно положение за превоз на товари и хора.
Пътуване от София до Горна Оряховица

Влакове

 • Най-добра цена: 12.52лв.

 • Продължителност на пътуването: 4 ч. 58 мин.

 • Първо заминаване: 06:55
 • Последно заминаване: 20:06

Начални спирки

 • СОФИЯ СЕВЕР
 • СОФИЯ

Крайни спирки

 • ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Пътуване от Русе до Горна Оряховица

Влакове

 • Най-добра цена: 5.97лв.

 • Продължителност на пътуването: 2 ч. 48 мин.

 • Първо заминаване: 06:05
 • Последно заминаване: 22:55

Начални спирки

 • РУСЕ ТОВАРНА-СП.
 • РУСЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА
 • РУСЕ

Крайни спирки

 • ГОРНА ОРЯХОВИЦА