Пътуване до Горна Оряховица: цени и разписания

Официален партньор

Горна Оряховица е град в област Велико Търново, намиращ се в централната част на Северна България. Населението на града е около 32 хиляди жители. Градът се намира на 7 км североизточно от Велико Търново. Разположен е в северното подножие на Търновската планина.
През града минава паневропейски транспортен коридор IX (свързващ Мала Азия с Източна и Северна Европа през Балканския полуостров). В областната транспортна схема има разписания до 22 селища, а в републиканската – 6 линии, като двата първокласни пътя – София – Варна и Русе – Стара Загора осигуряват връзка на Горна Оряховица с всички точки на страната. Градският транспорт в града се обслужва от “Янтра транспорт” и поддържа 5 градски линии.
Селището е важен железопътен и шосеен възел на линиите за София, Варна, Русе, Габрово, Стара Загора, Златарица.. В близост до града се намира гражданското летище Горна Оряховица. Гара Горна Оряховица е най-голямата жп гара в Северна България. През нея минават важни транспортни коридори и се осъществяват ключови връзки между различни направления в страната. През гара Горна Оряховица минават две главни жп линии: София – Варна и Русе – Стара Загора. От гарата започва второстепенната жп линия до Лясковец (до 2001 г. до Елена). Иначе от гарата има всекидневни бързи, пътнически и експресни направления за редица градове: София, Плевен, Русе, Шумен, Плачковци, Стара Загора. В Горна Оряховица са разположени ключови структури на “Български държавни железници” и “Железопътна инфраструктура”. Главното управление на БДЖ е в нея. Депо Горна Оряховица обслужва рамената до София, Варна, Русе и Стара Загора. Гарата е достъпна за лица с ограничена мобилност. Дължината на жп пътя на територията на Община Г. Оряховица е 28,1 км, а дължината на линията на територията на поделение “Пътнически превози” е 1318. Гара Горна Оряховица Разпределителна има голямо значение в обработката и разпределението на товарните превози. ЖП линиите София – Варна и Русе – Подкова осигуряват връзка на Горна Оряховица с посоките изток-запад и север-юг и поставят града в много благоприятно положение за превоз на товари и хора.
Пътуване от София до Горна Оряховица

Влакове

  • Най-добра цена: 12.52лв.

  • Продължителност на пътуването: 4 ч. 58 мин.

  • Първо заминаване: 06:28
  • Последно заминаване: 20:06

Начални спирки

  • СОФИЯ СЕВЕР
  • СОФИЯ

Крайни спирки

  • ГОРНА ОРЯХОВИЦА
BdzBdz 14:20 – 20:55 СОФИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА12,52 лв.6 ч. 35 мин.BdzBdz 14:26 – 20:55 СОФИЯ СЕВЕР – ГОРНА ОРЯХОВИЦА12,52 лв.6 ч. 29 мин.BdzBdz 08:55 – 12:55 СОФИЯ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА14,28 лв.4 ч.Пътуване от Пловдив до Горна Оряховица

Влакове

  • Най-добра цена: 11.05лв.

  • Продължителност на пътуването: 7 ч. 31 мин.

  • Първо заминаване: 01:40
  • Последно заминаване: 23:55

Начални спирки

  • ПЛОВДИВ

Крайни спирки

  • ГОРНА ОРЯХОВИЦА
BdzBdz Пв 80103 Пв 40122 10:40 – 16:30 ПЛОВДИВ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА11,05 лв.5 ч. 50 мин.1 прекачванеBdzBdz Бв 8631 Пв 40120 07:30 – 13:30 ПЛОВДИВ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА11,83 лв.6 ч.1 прекачванеBdzBdz Бв 8613 Пв 40124 15:56 – 22:25 ПЛОВДИВ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА11,83 лв.6 ч. 29 мин.1 прекачване


Пътуване от Варна до Горна Оряховица

Влакове

  • Най-добра цена: 11.05лв.

  • Продължителност на пътуването: 4 ч. 22 мин.

  • Първо заминаване: 06:05
  • Последно заминаване: 21:55

Начални спирки

  • ВАРНА
  • ВАРНА - СП.

Крайни спирки

  • ГОРНА ОРЯХОВИЦА
BdzBdz Пв 30154 Пв 20156 13:55 – 19:15 ВАРНА - СП. – ГОРНА ОРЯХОВИЦА11,73 лв.5 ч. 20 мин.1 прекачванеBdzBdz Пв 30154 Пв 20156 13:50 – 19:15 ВАРНА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА11,73 лв.5 ч. 25 мин.1 прекачванеBdzBdz Пв 30151 Бв 2602 06:36 – 10:49 ВАРНА - СП. – ГОРНА ОРЯХОВИЦА12,71 лв.4 ч. 13 мин.1 прекачване


Пътуване от Бургас до Горна Оряховица

Влакове

  • Най-добра цена: 13.3лв.

  • Продължителност на пътуването: 7 ч. 2 мин.

  • Първо заминаване: 05:50
  • Последно заминаване: 16:20

Начални спирки

  • БУРГАС
  • БУРГАС-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА

Крайни спирки

  • ГОРНА ОРЯХОВИЦА
BdzBdz Пв 80122 Бв 3624 Авт 4652 14:05 – 19:44 БУРГАС-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА13,69 лв.5 ч. 39 мин.2 прекачванияBdzBdz Бв 3622 Авт 40102 08:40 – 13:49 БУРГАС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА13,79 лв.5 ч. 9 мин.1 прекачванеBdzBdz Бв 3602 Мбв 464 05:50 – 10:47 БУРГАС – ГОРНА ОРЯХОВИЦА14,28 лв.4 ч. 57 мин.1 прекачване


Пътуване от Русе до Горна Оряховица

Влакове

  • Най-добра цена: 5.97лв.

  • Продължителност на пътуването: 2 ч. 45 мин.

  • Първо заминаване: 06:05
  • Последно заминаване: 22:55

Начални спирки

  • РУСЕ ТОВАРНА-СП.
  • РУСЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА
  • РУСЕ

Крайни спирки

  • ГОРНА ОРЯХОВИЦА
BdzBdz 18:15 – 21:03 РУСЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА5,97 лв.2 ч. 48 мин.BdzBdz 14:34 – 16:56 РУСЕ – ГОРНА ОРЯХОВИЦА5,97 лв.2 ч. 22 мин.BdzBdz 18:19 – 21:03 РУСЕ ТОВАРНА-СП. – ГОРНА ОРЯХОВИЦА5,97 лв.2 ч. 44 мин.